Tiền thưởng cược xiên lên tới 15,000,000 VND từ nhà cái VWin

Nhà cái VWin áp dụng khuyến mãi thưởng cược xiên lên tới 15,000,000 VND. Chương trình áp dụng với các nội dung cụ thể như sau:

Tiền thưởng cược xiên lên tới 15,000,000 VND từ nhà cái VWin

  • Thời gian khuyến mãi: Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
  • Đối tượng khuyến mãi: Tất cả các thành viên VWin, đăng ký bằng tiền tệ VND
  • Nội dung khuyến mãi: Các thành viên khi tham gia đặt cược tại i-Thể thao với số tiền đặt cược từ 400,000 VND/vé cược trở lên sẽ cần hoàn thành doanh thu tương ứng với mức thưởng như sau:

Cược Xiên

Mức Thưởng

Điều Kiện Rút Tiền

4 x 1 7% 1
5 x 1 10% 1
6 x 1 15% 1
7 x 1 20% 1
8 x 1 25% 1
  • Lưu ý:
    – Tiền thưởng tối đa áp dụng cho khuyến mãi là 15,000,000 VND không bao gồm tiền vốn đặt cược.