Thưởng nạp lại 10% tại e- Thể Thao của W88

Tham gia chơi tại e-Thể thao của W88, cơ hội nhận tiền thưởng nạp lại 10% lên đến 700,000 VND. Khuyến mãi áp dụng với các nội dung cụ thể như sau:

Thưởng nạp lại 10% tại e- Thể Thao của W88

  • Thời gian khuyến mãi: Từ 01/06/2018
  • Đối tượng áp dụng: Các thành viên Việt Nam tham gia W88 bằng tiền tệ là VND
  • Nội dung áp dụng:  Trong thơi gian diễn ra khuyến mãi, các thành viên khi nạp tiền sẽ được thưởng 10% tiền thưởng nạp lại cho 1 giao dịch gửi tiền thành công từ 200,000 VND. Thành viên cần nhập mã tiền thưởng tương ứng như sau:
Mã Tiền Thưởng Sản Phẩm Tài Khoản Thưởng Vòng Cược Lại
VNESBRB10 e- Thể Thao e- Thể Thao 10% hàng ngày lên
đến 700 VND
6 vòng
  • Lưu ý:
    – Tiền thưởng tối thiểu là 20,000 VND và tối đa là 700,000 VND.
    – Các thành viên chỉ được nhận tiền thưởng 1 lần/ ngày/ 1 giao dịch nạp tiền thành công.
    – Doanh thu tái đặt cược không bao gồm các cược hủy/ vô hiệu/ 2 bên/ cược HK có tỷ lệ cược <0.5 hoặc tương đương.