CMD368 khuyến mãi người chơi lớn, thưởng 50% lên tới 200,000,000 VND

Nhà cái CMD368 áp dụng chương trình khuyến mãi người chơi lớn, thưởng 50% lên tới 200,000,000 VND. Chương trình áp dụng với các nội dung cụ thể như sau:

CMD368 khuyến mãi người chơi lớn, thưởng 50% lên tới 200,000,000 VND

  • Thời gian áp dụng: Từ 01/08/2016 cho đến khi có thông báo tiếp
  • Đối tượng áp dụng: Các thành viên gửi tiền vào tài khoản thể thao bằng tiền tệ USD, VND, MYR, THB, IDR
  • Nội dung áp dụng: Các thành viên sẽ được nhận 50% tiền thưởng tương ứng như sau:
Tiền Tệ Tiền Nạp Tối Thiểu Tiền Thưởng Tối Đa
VND 40.000.000 200.000.000
  • Lưu ý:
    – Thành viên cần phải liên hệ qua Live Chat hoặc gọi điện để nhận mã số tiền thưởng trước khi tiền gửi được cập nhật vào tài khoản thể thao.
    – Tiền gửi và tiền thưởng phải đạt doanh thu gấp 25 lần tại thể thao trước khi rút tiền.
    – Khuyến mãi không áp dụng với các cược có tỷ lệ cược: cược châu Âu có tỷ lệ cược <1.60, cược Indo có tỷ lệ cược <-1.66, cược Hong Kong có tỷ lệ cược <0.60.