Khuyến mãi hoàn trả 200 USD VIP mỗi ngày từ Happyluke

Nhà cái Happyluke áp dụng chương trình khuyến mãi hoàn trả 200 USD VIP mỗi ngày với các nội dung như sau:
Khuyến mãi hoàn trả 200 USD VIP mỗi ngày từ Happyluke

 • Đối với thành viên thường:
  – Thời gian áp dụng: Từ 00:00 đến 23:59 ngày 23,24,26,27 và 29/04/2018
  – Đối tượng áp dụng: Tất cả các thành viên đã có ít nhất 3 lần gửi tiền trước đây.
  – Nội dung khuyến mãi:

Gửi tiền từ 200$ trở lên + Doanh thu cược từ 2,000$ trở lên ==> Hoàn trả 5$.
Gửi tiền từ 500$ trở lên + Doanh thu cược từ 5,000$ trở lên ==> Hoàn trả 20$.
Gửi tiền từ 1,000$ trở lên + Doanh thu cược từ 8,000$ trở lên ==> Hoàn trả 40$.
Gửi tiền từ 3,000$ trở lên + Doanh thu cược từ 18,000$ trở lên ==> Hoàn trả 70$.
Gửi tiền từ 5,000$ trở lên + Doanh thu cược từ 30,000$ trở lên ==> Hoàn trả 100$.

 • Đối với thành viên VIP
  – Thời gian áp dụng: Từ 00:00 ngày 22/04/2018 đến 23:59 ngày 27/04/2018
  – Đối tượng áp dụng: Tất cả các thành viên VIP
  – Nội dung áp dụng:

Gửi tiền từ 300$ trở lên+ Doanh thu cược từ 3,000 $ trở lên ==> Hoàn trả 10$.
Gửi tiền từ 500$ trở lên + Doanh thu cược từ 10,000$ trở lên ==> Hoàn trả 30$.
Gửi tiền từ 1,000$ trở lên + Doanh thu cược từ 15,000$ trở lên ==> Hoàn trả 50$.
Gửi tiền từ 5,000$ trở lên + Doanh thu cược từ 30,000$ trở lên ==> Hoàn trả 100$.
Gửi tiền từ 10,000$ trở lên + Doanh thu cược từ 100,000$ trở lên ==> Hoàn trả 200$.