Happyluke thưởng 4 triệu đồng hoàn trả

Chương trình khuyến mãi hoàn trả độc quyền với giá trị lên tới 4,000,000 VND từ nhà cái Happyluke. Chương trình khuyến mãi áp dụng với các nội dung như sau:

Happyluke thưởng 4 triệu đồng hoàn trả

  • Thời gian khuyến mãi: Từ 04/05/2018 đến 14/05/2018.
  • Đối tượng khuyến mãi: Tất cả các thành viên tham gia gửi tiền tại Happyluke từ lần 2 trở đi.
  • Nội dung khuyến mãi: Các thành viên sẽ được nhận tiền thưởng tương ứng dựa trên doanh thu như sau:
    1. Thành viên thường:

Gửi 500$ trở lên + Doanh thu cược từ 5,000$ trở lên ==> Nhận 20$.
Gửi 1,000$ trở lên + Doanh thu cược 10,000$ trở lên ==> Nhận 40$.
Gửi 3,000$ trở lên + Doanh thu cược 30,000$ trở lên ==> Nhận 70$.
Gửi 8,000$ trở lên + Doanh thu cược 80,000$ trở lên ==> Nhận 100$.
2. Thành viên VIP:
Gửi 1,000$ trở lên + Doanh thu cược 10,000$ trở lên ==> Nhận 30$.
Gửi 5,000$ trở lên + Doanh thu cược 50,000$ trở lên ==>Nhận 70$.
Gửi 10,000$ trở lên + Doanh thu cược 100,000$ trở lên ==> Nhận 120$.
Gửi 25,000$ trở lên + Doanh thu cược 200,000$ trở lên ==> Nhận 200$.

  • Lưu ý khuyến mãi:
    – Các thành viên thường: Tiền thưởng phải trải qua tối thiểu 40 vòng cược trước khi có thể rút tiền về tài khoản.
    – Các thanhfviene VIP: Tiền thưởng phải trải qua tối thiểu 6 vòng cược trước khi rút tiền về tài khoản ngân hàng.