FIFA tiết lộ kế hoạch giới hạn hoa hồng của người môi giới và cho mượn cầu thủ

FIFA đã công bố kế hoạch cải tổ hệ thống chuyển nhượng, bao gồm giới hạn hoa hồng của người môi giới và số lượng câu lạc bộ cầu thủ có thể cho mượn.

Ủy ban cổ đông bóng đá của FIFA, được ủy quyền bởi Cơ quan quản lý bóng đá thế giới, sẽ đệ trình các đề xuất của mình lên Hội đồng FIFA trước cuộc họp tiếp theo vào ngày 24 tháng Mười tới.

Theo nhà cái M88, giới hạn về phí của người đại diện sẽ quy định các câu lạc bộ bán cầu thủ thanh toán cho người môi giới tối đa 10% phí họ nhận được khi bán một cầu thủ.

Ngoài ra, người môi giới của cầu thủ sẽ có thể nhận được tới 3% tiền thù lao mà cầu thủ nhận được từ một vụ chuyển nhượng.

Cuối cùng, các câu lạc bộ mua trong vụ chuyển nhượng sẽ bị ngăn chặn khỏi việc thanh toán cho người môi giới thay mặt họ hơn 3% tiền thù lao mà cầu thủ nhận được từ thỏa thuận.

Ủy ban cũng sẽ tư vấn cho FIFA để ngăn chặn những người môi giới đại diện cho nhiều bên tham gia chuyển nhượng nhằm ngăn chặn xung đột lợi ích.

Họ cũng muốn đưa ra việc giới thiệu lại một hệ thống giấy phép bắt buộc cho những người môi giới, cũng như thiết lập một hệ thống giải quyết để giải quyết tranh chấp giữa người môi giới, cầu thủ và câu lạc bộ.

FIFA đang trong quá trình tạo ra Nhà thanh toán bù trừ FIFA, nơi sẽ giám sát việc thanh toán tất cả các khoản phí của người môi giới.

Giới hạn cho mượn sẽ khiến các câu lạc bộ phải giới hạn ở 8 cầu thủ cho mượn quốc tế trong hoặc ngoài câu lạc bộ từ mùa giải 2020/21, sẽ giảm xuống còn 6 cầu thủ hai năm sau đó.

Hơn nữa, chỉ có 3 cầu thủ có thể di chuyển giữa hai câu lạc bộ trong cùng một mùa.

Ủy ban cho biết giới hạn cho mượn này sẽ ngăn các câu lạc bộ tích trữ cầu thủ trong khi đảm bảo sự phát triển của cầu thủ được ưu tiên hơn lợi ích thương mại.