Chương trình giới thiệu của Happyluke tặng tới 40 triệu VND hoa hồng

Chương trình giới thiệu của Happyluke tặng tới 40 triệu VND hoa hồng trao thưởng hàng tuần với các nội dung như sau:
Chương trình giới thiệu của Happyluke tặng tới 40 triệu VND hoa hồng
– Thời gian khuyến mãi: Từ 00:00 ngày 05/03/2018 đến 23:59 ngày 29/03/2018.
– Đối tượng khuyến mãi: Tất cả các thành viên giới thiệu bạn bè tham gia tại Hapyluke thành công trong thời gian diễn ra khuyến mãi.
– Cơ cấu giải thưởng
Lưu ý điều kiện và điều khoản áp dụng cho khuyến mại này:
+ Thành viên chỉ được nhận khuyến mại 1 lần/ 1 tuần.
+ Giới thiệu bạn bè càng nhiều, tiền thưởng càng cao.