Chương trình giới thiệu bạn bè, thêm bạn thêm vui của VWin

Chương trình khuyến mãi giới thiệu bạn bè, thêm bạn thêm vui của nhà cái VWIn với nhiều tiền thưởng hấp dẫn. Chương trình khuyến mãi bao gồm các nội dung sau:

Chương trình giới thiệu bạn bè, thêm bạn thêm vui của VWin

  • Thời gian khuyến mãi: Từ 00:00 ngày 01/01/2018 đến 23:59 ngày 31/12/2018
  • Đối tượng khuyến mãi: Các thành viên Việt Nam đăng ký bằng VND
  • Nội dung khuyến mãi: Khi người chơi giới thiệu thành công một người bạn tham gia cùng chơi tại VWin theo đường link được cung cấp tại Phần “Giới thiệu bạn bè” và người chơi được giới thiệu nạp tiền tích lũy từ 3,000,000 VND thì người giới thiệu sẽ được nhận ngay 200,000 VND.

 

Nạp tích lũy

Thưởng

Số vòng cược lại

3,000 ,000VND 200 ,000VND 01 vòng

Lưu ý:

  • Người giới thiệu và giới được giới thiếu phải xác minh số điện thoại để đủ điều kiện nhận thưởng.