Waris quan tâm đến việc tham gia Cúp C1 cùng với FC Porto