Ứng dụng đồng hành mới của FanDuel giúp nghiên cứu cầu thủ dễ dàng hơn