Thống đốc tiểu bang Ohio ký luật hợp pháp hóa cá cược thể thao ảo

Trong số nhiều đạo luật mà Thống đốc bang Ohio, ông John Kasich ký vào ngày thứ Sáu vừa qua, có một luật đã hợp pháp hóa cá cược thể thao ảo tại tiểu bang này.

Thống đốc tiểu bang Ohio ký luật hợp pháp hóa cá cược thể thao ảo

Đạo luật House Bill 1322 cho phép Ủy ban Kiểm soát Casino Ohio có thẩm quyền điều chỉnh các cuộc thi ảo và miễn trừ các cuộc thi ảo ra khỏi luật cá cược.

House Bill 132, được giới thiệu bởi Đại diện tiểu bang Jonathan Dever (R-Madeira) và Robert McColley (R-Napolean), được soạn thảo với sự cố vấn từ văn phòng của Tổng chưởng lý Mike DeWine, Ủy ban Kiểm soát Casino Ohio và các bên liên quan đến từ ngành công nghiệp thể thao ảo.

“Mỗi ngày có vô số người dân Ohio tham gia vào các môn thể thao ảo hàng ngày”, Dever nói, “House Bill 132 đảm bảo rằng những người tham gia này được bảo vệ theo luật pháp, đồng thời tăng trách nhiệm giải trình cho các đơn vị khai thác thể thao ảo”.

Mười tiểu bang khác đã thông qua luật tương tự.

Theo nhà cái 188bet, McClanley cho biết: “House Bill 132 nhằm mục đích làm rõ tính hợp pháp của các môn thể thao ảo hàng ngày và đảm bảo người dân tại Ohio có thể tiếp tục trải nghiệm chúng.”

Đạo luật định nghĩa một “cuộc thi thể thao ảo” bằng cách sử dụng các hướng dẫn đã được quy định trong luật liên bang, trong đó đặc biệt tuyên bố rằng thể thao ảo là các cuộc thi về kỹ năng hợp pháp. Đạo luật loại bỏ bất kỳ nghi ngờ về tính hợp pháp của thể thao ảo ở Ohio. Đạo luật cũng đưa ra các quy định bảo vệ người tiêu dùng một cách nhẹ nhàng rằng tất cả các công ty vận hành các cuộc thi thể thao ảo ở Ohio phải tuân theo, sử dụng các quy tắc được thành lập và thực thi bởi Ủy ban Kiểm soát Casino Ohio.