Thomas Vermaelen hoàn thành việc chuyển nhượng đến Vissel Kobe từ Barcelona