Thời gian di chuyển không phải là yếu tố chính khi chọn cơ sở tập trung đội tuyển tại World Cup 2018