Tham gia thử thách thể thao của M88, nhận thưởng đến 32,888,000 VND