Tập đoàn Bin Zayed 'đồng ý các điều khoản' mua Newcastle từ Mike Ashley