Tin HappyLuke: Global Daily Fantasy Sports ký thỏa thuận độc quyền với nhà cung cấp dịch vụ Italia Microgame S.P.A.

Global Daily Fantasy Sports ký thỏa thuận độc quyền với nhà cung cấp dịch vụ Italia Microgame S.P.A. Global Daily Fantasy Sports Inc. (sau đây gọi là Global hay công ty) – nhà cung cấp dịch vụ phần mềm B2B Daily Fantasy Sports sáng tạo - đã ký thỏa thuận độc quyền hai năm với Microgame S.P.A. [...]