AR Sports công bố bằng sáng chế cho thể thao ảo thực tế tăng cường

AR Sports công bố bằng sáng chế cho thể thao ảo thực tế tăng cường AR Sports vừa công bố rằng một trong những đơn xin cấp bằng sáng chế cho Nền tảng Thể thao ảo cung cấp cho người chơi thực tế ảo tăng cường (Số bằng sáng chế US 2018/0036641 A1) đã được phát [...]