DraftKings, FanDuel hi vọng Alabama có thể hợp pháp hóa thể thao ảo

DraftKings, FanDuel hi vọng Alabama có thể hợp pháp hóa thể thao ảo Alabama đang tiến hành một bước khác trong việc hợp pháp hóa thể thao ảo hàng ngày. Đạo luật Fantasy Contests Act được đề xuất dự kiến sẽ hợp pháp hóa và điều chỉnh các cuộc thi phải trả phí tham gia [...]