Steve Nash được mời để phân tích tại giải Champions League