Neymar nói với Paris Saint-Germain rằng anh ta muốn rời đi