Manchester City vượt qua ngưỡng doanh thu 500 triệu bảng Anh