Lucas Torreira hạnh phúc vì được so sánh với huyền thoại Vieira