Kroos: Madrid phải tập trung vào vòng bảng Champions League