Jurgen Klopp: Nói chuyện về thách thức Manchester City là quá sớm