Jose Mourinho: Sự ra đi của David de Gea không hề hợp lý đối với Manchester United