Jose Mourinho khen ngợi thái độ tuyệt vời của Lukaku