Huấn luyện viên người Nga của Hull City rời đi sau 6 tháng tại vị