Huấn luyện viên Crystal Palace Roy Hodgson: “Tôi biết tôi là huấn luyện viên tốt”