Huấn luyện viên Crystal Palace Roy Hodgson muốn ký thêm được 6 hoặc 7 bản hợp đồng mới