Harry Kane trải lòng sau khi thoát cơn hạn hán bàn thắng