Global Daily Fantasy Sports ký thỏa thuận độc quyền với nhà cung cấp dịch vụ Italia Microgame S.P.A.