FIFA và Tây Ban Nha thảo luận trong bối cảnh lo ngại lệnh cấm World Cup 2018