ESPN và DRAFT thắng lớn tại Fantasy Sports Trade Association Awards năm 2017