Dortmund ký hợp đồng với Mateu Morey từ Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do