Đón World Cup, nhận thưởng 3,380,000 VND từ 138.com