Conte cho rằng Drinkwater không đáng bị chỉ trích vì từ chối lên tuyển