Câu lạc bộ MLS của David Bechkam có tên là Club Internacional de Futbol Miami